Itä-Uusimaa - Tietoväylä

Nvvm
Porvoon tori

Itä-Uudenmaan käräjäoikeus

Oikeudenkäynti 1 - L 14/468, S 16/2745

Työnantaja velvoitettiin 12.2.2016 suorittamaan laittomasti vuonna 2013 irtisanotulle työntekijälle korvausta työsuhteen päättämisestä sekä korvaamaan hänen oikeudenkäyntikulunsa. Riidan keskeinen syy oli opetusvideoiden tekemiseen käytetty työaika. Työnantajan todistajina toimi johdon lisäksi henkilökunnan jäseniä mm. tiimipäällikkö sekä eri tiimissä työskennellyt työntekijä, joka käräjäoikeuden tuomion (päätöspöytäkirja) mukaan oli kuitenkin tutustunut videoihin. Työnantajan henkilöstötodistaja myönsi, ettei ole saanut koulutusta audiovisuaalisesta tietojenkäsittelystä, mutta hän on kuitenkin itse tehnyt videoita. Työnantajan todistelu ei tässä tapauksessa ollut riittävä. Helsingin hovioikeus on 20.5.2016 vahvistanut käräjäoikeuden päätöksen. Laamanni Anders Cederbergin johtaman Itä-Uudenmaan käräjäoikeuden käräjäsihteeri, Tarja Kinosmaa, on vielä 27.6.2018 sähköpostiviestissään väittänyt, ettei käräjäoikeuden 2016 antama päätös olisi lainvoimainen.

Oikeudenkäynti 2 - L 14/3559

Työnantaja velvoitettiin 11.6.2015 suorittamaan helmikuussa 2012 YT-neuvottelun päätteeksi irtisanotulle työntekijälle korvausta takaisinottovelvollisuuden rikkomisesta sekä korvaamaan hänen oikeudenkäyntikulujaan. Uusia työsuhteita oli solmittu useita vielä vuoden 2011 lopulla, jopa vuoden 2012 puolella. Käräjäoikeus piti kuitenkin uskottavana, että johdolle oli voinut joulun jälkeen yllättäen selvitä oppilaitoksen rahatilanteen olevan luultua heikompi, joten irtisanomisperustetta käräjäoikeus ei kieltänyt. Johtoa todistelijoina edustivat rehtori Markku Kantonen ja hallintopäällikkö Kimmo Orava.

Oikeudenkäynti 4 - L 18/1821

Työnantajalta vaaditaan 22.3.2018 käräjäoikeudessa vireille nostetulla kanteella vahingonkorvausta perusteettomista osa-aikaistamisista ja työturvallisuusvelvoitteiden rikkomisesta aiheutuneista vahingoista. Asiaan liittyy myös työnantajan toimia, jotka työsuojeluviranomainen on arvioinut tehdyn häirintämielessä. Työntekijän työsuhde on työntekijän näkemyksen mukaan päättynyt kuormituksesta ja epäasiallisesta kohtelusta johtuneen pitkän työkyvyttömyyden seurauksena. Myös tässä asiassa työnantajaa puolustaa Dittmar & Indrenius.

Myös tässä asiassa ex-laamanni Anders Cederbergin johtama Itä-Uudenmaan käräjäoikeus - sittemmin toimipiste - on vaihtanut tuomareita ja myöntänyt jatkoaikoja työnantajalle. Valmisteluistunto on kerrottu järjestettävän työnantajan ja käräjäoikeuden viivyttelyn jälkeen lopulta lokakuussa 2019. Anders Cederbergin alaisuudessa työskennelleiden käräjätuomarien toiminta on aiheuttanut vahinkoa työntekijöille myös muissa tapauksissa mm. asiankäsittelyn viivyttämisen, tuomareiden vaihtamisen, tarpeettoman valmistelun ja virheellisten pöytäkirjojen tuottamisen vuoksi.

.